You are here

Meillä on tulevaisuuden työelämälle tekijät ja työkalut

Laura-Maria Poikela | 12.06.2017

Meillä on osaamista, kiinnostusta, motivaatiota ja ennen kaikkea rohkeutta olla muokkaamassa tulevaisuuden työelämästä sellaista kuin me sen haluamme olevan. Tämän päivän opiskelijalla ja työuraansa aloittelevalla työntekijällä tai yrittäjällä on suuri valta olla luomassa oikeudenmukaista, kannustavaa, kehittyvää, innostavaa ja joustavaa työelämää. Mistä aloittaa?

Olen seurannut ahkerasti opiskelijoille ja nuorille kohdistettua työelämään liittyvää viestintää.  Ohjeistusta työnhakuun, työpaikkailmoituksia, verkostoitumistapahtumia ja infotilaisuuksia on tarjolla paljon. Kunnat, yksityinen sektori ja kolmannen sektorin toimijat tarjoavat palveluitaan ja apuaan työelämään haluaville.

Yliopistolla reagoidaan työelämän tarpeisiin pyrkimällä kehittämään opiskelijoiden työelämätaitoja uusilla ratkaisuilla. Työelämän toimijoiden kanssa tehdään monenlaista yhteistyötä. Tästä yhteistyöstä konkreettisimmat esimerkit ovat tietysti ohjatut harjoittelut, mentorointiohjelmat, alumnitoiminta, työelämäteemaiset seminaarit ja koulutukset niin opiskelijoille kuin myös henkilöstölle, työelämäopintoja kehittämään perustetut työryhmät ja cv-klinikat.

Ylioppilaskunta on tänäkin vuonna ollut mukana keskustelemassa siitä, mitä koemme tärkeäksi tulevaisuuden työelämässä. Työelämän edustajilla on usein paljon toiveita ja ajatuksia siitä, millaisia valmiuksia, tietoja ja taitoja opiskelijalla tulee olla kun hän siirtyy työelämään. Tänä vuonna TYYn hallituksessa työelämäsektori on minun vastuullani ja haluan tuoda keskusteluihin erityisesti kysymyksen siitä, mitä työelämällä on tarjota meille tulevaisuuden huippuosaajille, ahkerille ja tunnollisille työntekijöille ja yrittäjille. Millaiseen työelämään me haluamme mukaan? Mitä me arvostamme ja mikä saa meidät innostumaan, suoriutumaan hyvin ja onnistumaan?

Meidän annetaan ymmärtää, että tilaa työelämässä on vain parhaille ja kuin nälkäpelissä, katsotaan, kuka selviää. Meillä on itsellämme jo nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten työelämä meille näyttäytyy. Taistelukenttänä vai mahdollisuuksina? Me voimme päättää miten puhumme vaikkapa työnhausta ja yrittäjyydestä nuoremmille opiskelijoille. Keskustelun tulisi olla monipuolista, eikä keskittyä kilpailuasetelman korostamiseen.

Työnantajilla on oikeus eli valta ottaa ja erottaa. Me voimme päättää onko vain työelämällä oikeus vaatia, edellyttää ja toivoa, että meillä on kokemusta, taitoa, tietoa, motivaatiota, kehittämishalua, kehittymiskykyä, joustavuutta, paineensietokykyä, oikea asenne ja palava halu palvella, edistää työnantajan etua, toimia työnantajan lukuun ja onnistua.

Uskaltaisitko sanoa haluavasi, että:

  • sinua kiitetään kun olet onnistunut
  • kun olet ollut joustava sinuakin kohtaan ollaan
  • saat kehuja sekä rakentavaa ja kehittävää palautetta säännöllisesti
  • saat antaa palautetta ja se osataan ottaa ammattimaisesti vastaan
  • pääset osallistumaan osaamista täydentäviin koulutuksiin
  • saat riittävän perehdytyksen
  • sinulla on nimi (et ole opiskelija tai trainee tai se uusi tyyppi)?

Meidän oivalluksemme, keksintömme, taitomme ja halumme onnistua on työnantajille ja yrityksille arvokasta. Toivon, että kun me olemme alumneja, työelämän edustajia, muistamme mitä olemme itse halunneet työelämän olevan ja teemme siitä sellaisen korostamalla niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä; oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, kestävät ratkaisut, luovuuden tukeminen ja luottamus. Ollaan uteliaita ja luodaan uutta. Pyritään aktiivisesti omalla käytöksellämme ja esimerkillämme edistämään toiveidemme työelämää. Ehdimme olla työssäkäyviä monta vuosikymmentä. Luodaan otollinen kasvupaikka ensin itsellemme ja sitten meitä seuraaville. Pidetään mielessä paitsi se, mitä opiskelijoilta edellytetään työelämään siirryttäessä, mutta myös se, mitä me haluamme rakentaa.

Lopuksi haluan kysyä:

Uskallatko sanoa niin kuin asia on?
Sinä olet työnantajasi kilpailuvaltti. 

TYYn hallituksen työelämävastaava
Laura-Maria Poikela