You are here

Muistilista opiskelijalle opintotuen myllerryksen keskellä

Janne Salakka | 23.05.2017

Tulevaisuudessa opiskelijan toimeentulo tulee muodostumaan opintorahan ja lainan lisäksi yleisestä asumistuesta, joka korvaa opintotuen asumislisän. Yleinen asumistuki on opintotuesta täysin erillinen tukimuoto. Lainan osuus opintotuesta kasvaa.

Opiskelijan toimeentulo muuttuu elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien merkittävästi. Opintotuki on jo pitkään muodostunut kolmesta rakennuspalikasta: opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotuen uudistuksen myötä kaikkiin tuen elementteihin kohdistuu uudistuksia. Lisäksi luodaan kokonaan uusi tuki-instrumentti – huoltajakorotus. Huoltajakorotus astuu voimaan muita uudistuksia myöhemmin vuoden 2018 alusta alkaen.

Uudistusten myötä opiskelijan tulee hahmottaa toimeentulonsa eri tavalla, sillä yleinen asumistuki on opintotuesta irrallinen tukimuoto; Sitä tulee itse hakea ja korjata, mikäli omassa tai oman ruokakunnan toimeentulossa tapahtuu muutoksia. Ruokakunnasta lisää tietoa alempana.

Lainsäädäntö opintotuesta ei ole vielä kokonaisuudessaan valmis, eikä Kela ole vielä käsitellyt ainuttakaan hakemusta uudistuneessa tilanteessa. Toisin sanoen se, miten Kela tulkitsee erilaisia tuen myöntämisen perusteita, on vielä osin arvailun varassa. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen tuki, opiskelijan tulee joka tapauksessa olla elokuusta alkaen tietoinen siitä, ketkä lasketaan kuuluvaksi hänen kanssaan samaan ruokakuntaan ja paljonko heidän tulonsa ovat. Yksin omien tulojen seuraaminen ei enää riitä. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on se, ketkä Kela tulkitsee avopuolisoiksi, jotka yhdessä asuessaan muodostavat aina ruokakunnan.

Ei siis ihmekään, jos opintotuen uudistus on kokonaisuudessaan hankala sisäistää. Helpottaakseni asian sulattelua, olen koostanut alle näkemykseni mukaisen katsauksen nykyisille opiskelijoille tärkeimpiin uudistuksiin ja siitä, miten tilanteessa tulee toimia. Lue siis alla olevat kohdat erityisen huolella. Listaus ei ole täydellinen, eikä siinä ole esimerkiksi lueteltuna uusiin opiskelijoihin kohdistuvia muutoksia.

 

Mitä sinun tulee siis tietää:

 1) Kaikkien opintoraha pienenee. Riippuen opintojen aloitusajankohdasta, korkeakouluopiskelija on saanut opintorahaa toistaiseksi 303,19 tai 336,76 euroa kuussa. Elokuusta lähtien opintorahan summa laskee kaikilla 250,28 euroon kuukaudessa.

2) Kaikki Suomessa asuvat, opintotukea saavat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Ulkomailla opiskelevien asumisen tuissa ei tapahdu muutoksia. Yleistä asumistukea on mahdollista saada vuoden ympäri, eikä opintomenestys vaikuta tuen myöntämiseen. Noin puolille opiskelijoista muutos tarkoittaa asumisen tuen kasvamista tai pysymistä ennallaan. Kuitenkin koska yleinen asumistuki on sidoksissa tuloihin ja asumiskustannuksiin, osalla asumisen tuki pienenee ja toiset menettävät sen kokonaan. Yleistä asumistukea tulee hakea erikseen ja sitä kannattaa hakea jo nyt.

Yleisen asumistuen vaikutuksen toimeentuloon voi tarkastaa täällä.

3) Yleisen asumistuen myötä kaikkiin opiskelijoihin aletaan soveltaa ruokakunnan käsitettä. Yleinen asumistuki myönnetään ruokakuntakohtaisesti, mistä johtuen samassa taloudessa asuvan puolison, avopuolison, kämppiksen, isovanhemman tai aikuisen lapsen tulot vaikuttavat opiskelijan saamaan asumistuen määrään. Tulonmenetykset ovat suurimpia niillä opiskelijoilla, joiden yhdellä tai useammalla ruokakunnan jäsenellä on vakituiset palkkatulot. Ruokakuntakohtaisuus koskee vain yleistä asumistukea, eikä sillä ole vaikutusta opintorahaan tai opintolainaan.

4) Opiskelijan tulot vaikuttavat yleisen asumistuen suuruuteen, minkä lisäksi tukea myönnettäessä opintoraha lasketaan tuloksi. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Kelalle ruokakunnan toimeentulon muutoksista välittömästi. Pienistä muutoksista ja lyhytaikaisista toimeentulon muutoksista ei tarvitse ilmoittaa. Opiskelijan vuotuinen ”tuloraja” täyden asumistuen vastaanottamiseksi on opintotukea matalampi.

Kesäajan yleinen asumistuki: Jos opiskelija nostaa opintorahaa yhdeksänä kuukautena vuodessa, saa hän tienata kolmessa kuukaudessa noin 7350 euroa ilman, että hänen ympärivuotisen asumistukensa määrä laskee.

5) Opintolainaa voi nostaa tulevaisuudessa 400 euron sijasta 650 euroa kuukaudessa. Jos opiskelija on aloittanut opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen, Kela on lupautunut maksamaan 2500 euron omavastuun jälkeen 40 prosenttia hänen opintolainastaan, mikäli hän valmistuu tavoiteajassa. Opintolainan hyvitys ei kuitenkaan muutu. Toisin sanoen kaikki 400 eur/kk jälkeen nostettu laina tulee maksaa kokonaisuudessaan takaisin*. Syksystä lähtien maksuhäiriömerkintä ei ole enää este opintolainan valtiontakauksen saamiselle.

*Esimerkki: Opiskelija nostaa opiskeluidensa aikana 20 kk x 400 euroa opintolainaa eli yht. 8000 euroa. Hän valmistuu tavoiteajassa ja saa lainan hyvitystä 0,40 x 8000 eur = 3200 euroa. Hänelle jää maksettavaa 4800 euroa. Syksystä lähtien hän voi nostaa opintolainaa 20 kk x 650 eur = 13 000 euroa. Hän valmistuu tavoiteajassa, mutta saa opintolainan hyvitystä edelleen 0,40 x 8000 eur = 3200 euroa. Hänelle jää takaisinmaksettavaa 9800 euroa.

6) Alle 18-vuotiaan lapsen opiskelevat huoltajat saavat 75 euron huoltajakohtaisen korotuksen opintotukeen, johon ei vaikuta lapsien lukumäärä. Koska myös perheellisten opintorahasta leikataan, huoltajakorotuksenkin kanssa tilille jää kuitenkin noin 12 euroa vähemmän, kun opintolainaa ei lasketa. Huoltajakorotusta myönnetään 1.1.2018 alkaen.

 

Sitten, toimi näin:

1) Hae yleistä asumistukea jo toukokuussa. Kesän aikana Kelalle pamahtaa noin 130 000 uutta asumistukihakemusta, joten odotusajat tulevat venymään.


2) Selvitä, kuulutko osaksi ruokakuntaa ja miten muiden ruokakunnassa asuvien tulot vaikuttavat ruokakunnalle myönnettävään yleiseen asumistukeen.


3) Tarkista vuokrasopimuksesi. Mikäli asut yhteistaloudessa ja teillä on yhteinen vuokrasopimus tai sopimuksiinne sisältyy yhteisvastuulauseke, muodostatte ruokakunnan. Tällöin teille myönnetään yleinen asumistuki yhteisesti, jolloin tuen määrä on vähemmän kuin henkilökohtaiset osuudet yhteenlaskettuna. Yhdessä asuvat lähisukulaiset (ml. avopuoliso) muodostavat aina ruokakunnan. Tarvittaessa voit ehdottaa vuokranantajallesi uusien erillisten vuokrasopimusten solmimista.


4) Laske hyvissä ajoin, mitkä ovat uudistuneen opintorahan, opintolainan, yleisen asumistuen ja huoltajakorotuksen vaikutukset tuloihisi sekä pohdi, miten järjestät tarvittaessa lisätoimeentulon.


5) Ota tavaksi ilmoittaa Kelalle välittömästi merkittävistä toimeentulon muutoksista ruokakunnassasi. Yleistä asumistukea ei voi omatoimisesti palauttaa vuoden lopussa, joten sinun tulee itse pitää Kela ajan tasalla toimeentulostasi.


6) Hengitä syvään. Vaikka uudistunut tilanne vaikuttaa aluksi mutkikkaalta, apua on tarjolla. Älä pelkää ottaa yhteyttä Kelan neuvontapalveluihin aina, kun olet epävarma. Kun haet yleistä asumistukea, tarjoa Kelalle mieluummin liikaa tietoa toimeentulostasi kuin liian vähän. Muista myös, että elämä jatkuu toimeentulon muutoksista huolimatta.

 

Janne Salakka

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Sosiaalipoliittinen vastaava, toimeentuloasiat

kaupunkivaikuttamisen koordinointi
Janne Salakka