You are here

TYYn siipiin haetaan uusia jäseniä syksylle 2017

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin, siipiin. TYYn siivet ovat neljän eri teeman ympärillä toimivia ryhmiä, jotka ovat mukana ideoimassa ja tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.

TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, ympäristö- ja saavutettavuussiipi.

  • Kansainvälisyyssiipi edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksella. Siiven tärkein tehtävä on järjestää tapahtumia, joissa tuodaan yhteen kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita.
  • Kehitysyhteistyösiivessä työskennellään ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeen, tukikohteiden ja muun kehitysyhteistyötoiminnan parissa. Siiven jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin, erilaisiin koulutuksiin ja globaalikasvatushankkeen yhteydessä järjestettäviin lukiovierailuihin.
  • Ympäristösiipi edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja opiskelijoiden keskuudessa. Siipi pitää järjestötoimijoille ympäristökoulutuksen, tiedottaa ympäristöasioista ja järjestää tapahtumia. Siiven tehtävänä on toteuttaa TYYn ympäristöohjelmaa ja suunnitella sen täytäntöönpano kaikilla toimijatasoilla.
  • Saavutettavuussiipi edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimista yliopistolla. Siipi järjestää tapahtumia ja koulutuksia, herättää keskustelua, ja tiedottaa ajankohtaisista saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista.

Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Erityinen kiinnostus siiven aihealueeseen tai aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Haku aukeaa 4.5. ja päättyy sunnuntaina 21.5. klo 23.59. Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. TYYn hallitus valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan kesäkuussa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla osoitteessa: http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet

Lisätietoja hakuprosessista:

Satu Nurmi, Kansainvälisten asioiden asiantuntija, tyy-kvsihteeri@utu.fi, puh. +358 44 796 1063