You are here

Vuorovaikuta ja tule vuorovaikutetuksi

Mikko Mononen | 20.01.2014

Vuorovaikutusta on monenlaista. Osa siitä on helppoa mallintaa, osa taas vaikeampaa. Kahden taivaankappaleen, kuten Maan ja Kuun, välinen vetovoima on mahdollista laskea matemaattisin menetelmin, kun taas saalistajan ja saaliseläimen välinen vuorovaikutus voidaan puolestaan vain havaita. Leijonan hyökätessä heinikosta lähtee antilooppi liikkeelle. Ilman leijonaa antilooppi olisi pysynyt paikallaan ja ilman antilooppia leijona ei olisi piiloutunut heinikkoon väijymään. Yhden osapuolen teot vaikuttivat toiseen osapuoleen ja toisinpäin.

Viestinnässäkin on kyse vuorovaikutuksesta. Ihmiset kommunikoivat keskenään, jolloin tietoa välittyy osapuolilta toisille, mikä vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa ja käyttäytymiseensä. Viestinnän vuorovaikutteisuutta ei kuitenkaan mitata viestintään osallistuvien henkilöiden välisiä voimia laskemalla. Yksisuuntaista viestintää on toki mahdollista mitata määrällisesti lähetettyjen sähköpostiviestien, painettujen tiedotteiden ja pidettyjen puheenvuorojen määriä tulkitsemalla, mutta ne eivät kerro meille vielä mitään viestinnän laadusta: siitä, tavoittaako viesti kohteensa ja ymmärtääkö vastaanottaja viestin sanoman. Tästä voi varmistua vain vastauksen tai palautteen avulla, jolloin vastaanottaja on reagoinut viestiin ja lähettänyt vastineensa. Näin yksisuuntaisesta tiedottamisesta saadaan kaksisuuntaista, vuorovaikutteista viestintää.

Palaute on keskeistä vuorovaikutteisuuden toteuttamisessa ja siksi se on hyvin keskeistä ylioppilaskunnankin viestinnässä. TYYn viestinnässä ei ole kyse vain tiedotteista, joita TYY lähettää maanantaimailissa, nettisivuilla ja Facebookissa, vaan TYYn viestinnässä on yhtä paljon kyse myös jäsenistön ja alayhdistysten toiveista, ideoista ja odotuksista ylioppilaskuntaa kohtaan. Silloin, kun odotukset ja toteutunut toiminta kohtaavat, on kommunikaatio ollut aidosti vuorovaikutteista. Vuorovaikutteisuus vaatii kuitenkin jotain viestinnän molemmilta osapuolilta, sillä ajatusten lukeminen ei onnistu keneltäkään. TYYn ja sen toimijoiden on tarjottava avoin väylä jäsenistön ja alayhdistysten odotusten ilmaisemiselle olemalla jäsenistöä lähellä, keskustelemalla heidän kanssaan ja pitämällä korvat auki kampuksella. Alayhdistysten ja jäsenistön on puolestaan oltava avoimia TYYtä kohtaan ja annettava palautetta ja ehdotuksia silloin, kun siihen tarjoutuu hyvä tilaisuus. TYYn tehtävänä on tehdä tästä helppoa.

Viestintäsektorin kevään keskeisimpiä projekteja on TYYn nettisivujen uudistaminen. Uusista nettisivuista on tarkoitus tulla selkeät, informatiiviset ja tyylikkäät. Siis sellaiset, joista mieltä askarruttavaan kysymykseen löytää helposti vastauksen ja joiden visuaalinen ilme ei tuhoa verkkokalvoja tietoa etsiessä. Nettisivuille on tarkoitus koota edustajiston kokousten pölyisten pöytäkirjojen lisäksi opiskelijan kannalta hyödyllisiä oikopolkuja ja tiedottaa ylioppilaskunnan palveluista ja alayhdistysten toiminnasta nykyistä näkyvämmin. Koska projekti on vielä vasta alussa, on juuri nyt hyvä tilaisuus tuoda esiin ideoita ja ehdotuksia, joiden avulla voimme täyttää odotukset ja rakentaa sellaiset nettisivut kuin pitääkin. Me kaikki nimittäin joudumme katselemaan niitä taas muutaman vuoden. Avaa siis suusi, jos sinulla on odotuksia. Se on sitä vuorovaikuttamista.

Mikko Mononen

Hallituksen viestintä-, kaupunkisuhde-, työelämä- ja yritysyhteistyövastaava


Mikko Mononen