You are here

TYY tukee ja avustaa alayhdistyksiään

Matti Vähä-Heikkilä | 24.02.2014

Ylioppilaskunta on osa opiskelijan arkipäivää, vaikkei jokainen aina välttämättä asiaa niin hahmottaisikaan. Ainejärjestöt ja lukuisat muut alayhdistykset puurtavat lukemattomia tunteja meidän, opiskelijoiden, paremman viihtyvyyden ja arjen sujuvuuden puolesta. Lukemattomia tunteja, joilla järjestetään opintoasiat kuntoon ja vapaa-ajalle täytettä. Lukemattomia tunteja, jotka ovat korvaamattoman arvokkaita yhteisöllemme.

Alayhdistykset ovat osa ylioppilaskuntaa. Alayhdistykset toteuttavat kukin osaltaan laajan skaalan ylioppilaskunnalle määriteltyjä tehtäviä. Alayhdistykset ovat ylioppilaskunnan rikkaus kaikessa monimuotoisuudessaan. Ylioppilaskuntamme tukee vuosittain alayhdistyksiään useallakin eri tavalla - niin rahallisesti kuin koulutus- ja neuvontapalveluillakin.

Suurelle osalle TYYn alayhdistyksistä yksi päärahantulolähde on TYYn myöntämä toiminta-avustus. Tänä vuonna koko toiminta-avustusjärjestelmä on kokenut uudistuksia. Valiokuntien lakkauttamisen myötä aiemmin avustuksien valmistelussa palvellut alayhdistysvaliokunta on korvattu erityisellä avustustoimikunnalla, joka valmistelee toiminta-avustusten tarkat pisteytyskriteerit ja pisteyttää toiminta-avustushakemukset. Avustustoimikunta on jo ensimmäiset kokouksensa pitänyt ja yhteisiä säveliä alkaa poikkitieteellisen orkesterin suunnalta kuulua. Toinen merkittävämpi uudistus on toimintaa määrittelevässä ohjesäännössä kuvattu yhtenäinen pisteytys, mikä tarkoittaa aiemmin käytössä olleen erittelevän jaon purkamista. Aiemmin tieteenala- ja ainejärjestöjen hakemukset pisteytettiin erilaisella pistesapluunoilla verrattuna harrasteyhdistyksien hakemuksiin. Uudessa mallissa tämä jako on poistettu ja kaikille alayhdistyksille sovelletaan siis tasavertaisempaa yhtä pisteytyskriteeristöä.

TYY järjestää vuosittain useita koulutuksia uusille alayhdistystoimijoille, jotta hallitusvuosien alut ja käytänteet sujuisivat mutkattomasti ja yhdistyksien toiminnan jatkuvuus olisi pykälää paremmin turvattu. Suurin osa koulutuksista on jo takanapäin ja palaute on pääsääntöisesti positiivista. Palautteesta on aistittavissa, että koulutuksille todellakin on suurta kysyntää, ne keräävät kiitoksia ja koulutuksiin osallistuva joukko antaa myös rakentavia kehitysideoita tuleviin koulutuksiin.

Vaikka vuoden alun informatiiviset ja intensiiviset koulutukset ovat jo lähes takanapäin, toivottavasti niiden oppeja sovelletaan pitkin vuotta ja toimijat muistavat, että TYYn toimistolla on niin hallituslaiset kuin asiantuntijatkin käytettävissä mutkikkaita tilanteita kohdattaessa vuoden aikana.

Palveluksessanne,

Matti Vähä-Heikkilä
TYYn hallituksen alayhdistys-, tuutorointi- ja liikuntavastaava


Matti Vähä-Heikkilä