You are here

TYYn järjestöjen kuulumisia

Matias Virta | 05.04.2017

Ylioppilaskuntamme piirissä toimii tällä hetkellä 148 järjestöä, joihin kuuluu niin aine- ja tiedekuntajärjestöjä, harrastejärjestöjä kuin osakuntiakin. Järjestötarjonta on siis hyvin monipuolista ja myös järjestöjen ongelmat ovat vaihtelevia.

Yksi tavoitteistani tälle vuodelle on ollut tavata mahdollisimman monta järjestöä yhdessä järjestö- ja hallintoasiantuntijan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan vieläpä heidän tiloissaan. On ollut todella mielenkiintoista tutustua entistä tarkemmin järjestöjen toimintaan ja kuulla heille tärkeitä asioita. Toimintaa löytyy laidasta laitaan, ja intoa, jolla toimijat kehittävät sekä järjestöä että sen toimintaa, on hieno seurata.

Monelle järjestölle tila-asiat ovat iso ongelma. Yliopiston rakennuksista moni on heikossa kunnossa ja järjestöjen toimistoja on jouduttu siirtämään sekä yhdistelemään. Tämä on tuottanut monelle järjestölle päänvaivaa, sillä tilat eivät riitä edes kokoustamiseen.

Onneksi asiaa helpottaa hieman kaikille rakas Proffan kellari, jonka kabinettia pystyy varaamaan ilmaiseksi. Se ei kuitenkaan korjaa tilojen puutteen aiheuttamaa ongelmaa. Kokouksien pitämisen lisäksi kunnon opiskelu- ja oleskelutilalla on valtava merkitys järjestön jäsenten yhteenkuuluvuuteen, yhdessä harrastamiseen sekä yhteisopiskelun mahdollisuuksiin. Tilanteeseen on hankala löytää ratkaisua koska tiloja on huonosti, mutta toivon yliopiston kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vastaavan tähän tarpeeseen.

Toiminnan jatkuvuus on myös puhuttanut keskusteluissa. Uusien toimijoiden aktivoiminen ei ole nykyään ollut kaikille helppoa, mikä varmasti juontaa ainakin jonkun verran siitä, että paineita nopeaan valmistumiseen on lisätty. Järjestöjen olisikin hyvä painottaa sitä, että opiskelujen ohessa tehty toiminta lisää opiskelijoiden hyvinvointia, auttaa löytämään uusia ystäviä ja lisää verkostoitumisen mahdollisuuksia työelämää ajatellen.

Tuutoritoiminnalla on iso rooli, sillä aktiiviset tuutorit pystyvät esimerkillään aktivoimaan uusia opiskelijoita mukaan toimintaan. Lisäksi on ollut ilo huomata, että järjestöt ovat keskittymässä perehdytysten laadun parantamiseen ottamalla esimerkiksi hallitustestamenttien tekemisen osaksi yhdistyksen toimintaa. Näin voidaan varmistaa perimätiedon siirtyminen eteenpäin riippumatta siitä, ehtiikö edellisen vuoden toimija seuraajansa perehdyttämään (mikä tietysti olisi optimitilanne).

Järjestötapaamisia on tänä keväänä pidetty 24, ja kaksi on vielä edessä. Syksyllä jatkamme tapaamisia ja kaikille halukkaille järjestöille sellainen mahdollistetaan tavalla tai toisella. Pidän näitä erittäin hyödyllisinä niin meille kuin järjestöillekin, joten toivottavasti mahdollisimman moni järjestö tähän tarttuu!

Näillä sanoilla haluan innostaa kaikkia lähtemään mukaan järjestöjen toimintaan sekä toivotan kaikille erittäin aurinkoista loppukevättä!

Järjestövastaava
Matias Virta