You are here

Ai kui pal TYY tekee kehyy?

Ilona Häsänen | 06.04.2014

Tämän vuoden alusta lähtien olen toiminut TYYn hallituksen kehitysyhteistyövastaavana. Jo nämä kuluneet kolme kuukautta ovat olleet erittäin opettavaisia ja mielenkiintoisia, sillä olen päässyt syventymään kehitysyhteistyön maailmaan. TYY tekee laajasti kehitysyhteistyötä, joten haluaisin kertoa siitä enemmän nyt näin blogin muodossa.

Ylioppilaskuntamme tekee kehitysyhteistyötä tavoitteenansa tuottaa keskustelua ja tiedottaa globaaleista vuorovaikutuskysymyksistä. TYY antaa myös paljon erilaisia mahdollisuuksia osallistua kehitysyhteistyöhön. Muun muassa hankekoordinaattorina, hallitusvastaavana, asiantuntijana, kehitysyhteistyösiivessä, Meksiko-ryhmässä, vapaaehtoisena, lahjoituksilla…

TYYllä on oma kehitysyhteistyöhanke Meksikossa. Olemme tehneet yhteistyötä Wixarika-alkuperäiskansan kanssa jo vuodesta 1997. Hankkeissa olemme olleet mukana muun muassa koulutuksen kehittämisessä ja kulttuurin tukemisessa. Kaikki hankkeet on suunniteltu heidän ehdoillaan. Hankkeelle saatiin ulkoministeriöstä hanketukea myös vuosille 2014-2016 ja nyt keskitymme Wixarika-yhteisön kouluhankkeeseen, jolla pyritään siihen, että koulusta tulisi Meksikon valtion julkinen oppilaitos.

Syksyllä maksaessasi ylioppilaskunnan jäsenmaksun, sinulla on mahdollisuus tukea Meksiko-hanketta vapaaehtoisella maksulla. Ostamalla wixarika-haalarimerkin TYYn kansliasta neljän euron hintaan, voit tukea wixarikojen satoja vuosia vanhoja perinteitä.

Jäsenmaksun yhteydessä on myös mahdollisuus tukea Zimbabwen Aids-orpoja. TYY on tukenut Zimbabwen Aids-orvot ry:tä kummikohteenaan jo vuodesta 2008 saakka. Yhdistys tukee 400 zimbabwelaisen orvon koulunkäyntiä ja yleistä hyvinvointia.

TYY näyttää myös esimerkkiä ylioppilaskuntana ohjaamalla 0,7 prosenttia (5330€) toimintataloutensa budjetista kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyösiipi valitsi juuri viime kokouksessaan 0,7% -kohteet ja päivitti 0,7% -suunnitelman varojen käytöstä.

Jatkuva kohde pysyi samana eli Zimbabwen Aids-orvot ry. Vaihtuvaksi kohteeksi valittiin Suomen ylioppilaskuntien liiton ja ja mosambikilaisen AFORTALECER-järjestön yhteishanke. Hanke tähtää ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden kirjoitus- ja lukutaidon kehittämiseen.

TYYn viestintä- ja kehityskasvatushankkeeseen kuuluu Kehitysyhteistyösiiven tekemät lukiovierailut ja Kehy-liitteen tekeminen. Kannattaakin olla kuulolla tähän asiaan liittyen...!

Yksi näkyvimmistä asioista kehysektorillamme on Kehyviikko. Se on valtakunnallinen ja järjestetään myös muissa ylioppilaskunnissa samaan aikaan. Tänä vuonna teemana on “Koulutus” ja se järjestetään lokakuussa. Vapaaehtoisia kerätään jo nyt mukaan! Jos olet innostunut ja haluat antaa oman panoksesi kehitysyhteistyöhön, ota yhteyttä Kehyviikon koordinaattoriin Roosa Vastamäkeen.

TYYssä kehitysyhteistyötä tehdään siis laajasti ja monilla eri tavoilla. Helpoimmin pääset mukaan tarkkailemalla TYYn nettisivuja, tyyali-maililistaa ja TYYn siivet -Facebook-sivua. Näiltä sivuilta saat tietoa Kehitysyhteistyösiiven ja Meksiko-ryhmän toiminnasta. Tiedotamme myös ajankohtaisista sektorin asioista ja Kehyviikon etenemisestä.

Ilona Häsänen

Hallituksen opiskelijakulttuuri- ja kehitysyhteistyövastaava

Mukaan tekemään Kehyviikkoa? Ota yhteyttä Roosa Vastamäki, roovas@utu.fi

Mukaan Kehitysyhteistyösiiven toimintaan? Ota yhteyttä Noora Hilska, noora.hilska@kopteri.net

Opiskelijakulttuuri- ja kehitysyhteistyövastaava
Ilona Häsänen