You are here

Yhteisessä suossa

Riina Lumme | 04.02.2016

 

  Yliopistokentän myllerrykset
  pähkinänkuoressa:

  • Hallitusohjelmassa 2015 päätettiin leikata korkeakoulujen rahoituksesta 300 miljoonaa ja opintotuesta 70 miljoonaa (pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa).
  • Yliopistot ovat käyneet YT-neuvotteluja syksystä asti. Turun yliopistossa ei tehdä suoria irtisanomisia, mutta esimerkiksi Helsingin yliopisto vähentää 980 ja Aalto-yliopisto 316 työpaikkaa parin vuoden aikana.
  • Valtioneuvosto määräsi yliopistot asettamaan vähintään 1500 euron suuruiset lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille. Maksut tulevat käyttöön syksyllä 2017.
  • Säästötarpeen vuoksi opintorahan määrää ja myönnettäviä tukikuukausia vähennetään syksystä 2016 alkaen. Tukikuukausien määrän vähennys vaikuttaa vain opintonsa aloittaviin.
  • Aluehallintouudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu aiotaan siirtää kunnilta suuremmille aluehallintoyksiköille. Mahdollisen valinnanvapauslainsäädännön vuoksi opiskelijoilta paljon kiitosta keräävän YTHS:n asema opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäjänä on vaarassa.

Pakkohan se on myöntää: Opiskelijan tai ylioppilaskunnan näkövinkkelistä kulunut vuodenvaihde ei näytä kovinkaan valoisalta. Yliopistoleikkausten aiheuttama säästöpaine on johtanut mittaviin irtisanomisiin ja uhkaa koulutuksen laadun tulevaisuutta myös Turussa. Opintotuki on uudistumassa ja selvästi heikentymässä jälleen, sote-uudistuksen myllerryksessä opiskelijan terveydenhuoltopalvelut ovat taas kerran vaakalaudalla, ja lukukausimaksupäätösten yhteydessä on heitelty ilmaan jopa maksuja suomalaisille opiskelijoille.

Vaikuttaa siltä, että valtioneuvostossa ei piitata koulutuksesta, sivistyksestä tai tulevaisuuden tekijöistä. Tämä on poikkeuksellista ja huolestuttavaa. Pakolaiskriisin nostattama kuohunta yhdessä yleisen säästöpaineen kanssa tuntuvat myös luoneen keskustelukulttuurin, jossa mitä tahansa syytöksiä ja solvauksia saa sanoa ääneen sananvapauden nimissä. Toisaalta on positiivista, että korkeakoulutus puhuttaa poikkeuksellisen paljon.

Hankalista käänteistä ei kuitenkaan päästä eteenpäin synkistelemällä, vaan etsimällä ratkaisuja yhdessä. TYY pyrkii toimimaan yliopiston tukena sen käydessä tulossopimusneuvotteluja, hakiessa mahdollisimman järkevää toteutusta asetettaville lukukausimaksuille ja pohtiessa pitkäaikaisempia säästöjä. Toisaalta olemme kiittäneet yliopistoa päätöksestä välttää suorat irtisanomiset, mutta myös muistuttaneet, että määräaikaisten sopimusten vähentyminen uhkaa nuorten tutkijoiden ja työntekijöiden mahdollisuuksia saada työtä, ja hallinnon toiminnoista leikkaaminen vaikuttaa myös opiskelijan saamaan tukeen.

Opintotuesta taas huolehditaan yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön opintotukiselvityksen tuloksia on luvassa lähiviikkoina. Jos työn lähtökohtana on ollut 70 miljoonan euron säästömääräys, ei lopputulos liene opiskelijan kannalta kovin mairitteleva. SYL ja ylioppilaskunnat vaikuttavat asiaan parhaillaan ja pitävät yllä valmiustilaa, jotta vastalauseita voidaan vahvistaa valtakunnallisella kampanjalla tai kuluvan vuosikymmenen kolmannella opintotukimielenosoituksella.

Terveydenhuollon suhteen TYYn intressit osuvat yksiin Turun kaupungin kanssa, sillä suurena kaupunkina myös Turun kannalta YTHS on kustannustehokas keino järjestää opiskelijoiden terveydenhuolto. Tulevan uuden aluehallintomallin ja sen myötä uudistuvan sote-järjestämisvastuun parissa luovivalla kaupungilla on kädet täynnä työtä, mutta tarjoamalla asiantuntemusta ja lisää hartiavoimaa voimme toivottavasti auttaa perustelemaan, miksi YTHS:n asema tulee säilyttää tässäkin uudistuksessa. Valtakunnallisessa vaikuttamistyössä luotetaan säätiön perustajaan, SYL:oon.

Siltä varalta, ettei valtakunnallinen edunvalvonta tuota riittävästi haasteita, tapahtuu myös TYYn sisällä paljon tänä vuonna. Ylioppilastalo A:n remontti työllistää toimiston väkeä varsinkin keväällä, ja päivittäistä toimintaa pyöritetään viisi kuukautta väistötiloista käsin. Edustajisto puolestaan aikoo esimerkiksi päivittää toiminnan poliittiset linjat, yhdenvertaisuustavoitteet ja toimintaohjeet sekä ympäristöohjelman. Iloisempien aiheiden puolella tehdään kartoitusta uusien opiskelijatilojen hankkimisesta ja valmistaudutaan ylioppilaskunnan tuleviin juhlavuosiin.

Paljon on siis pöydällä samaan aikaan ja muutosta tapahtuu sekä positiiviseen että vähemmän positiiviseen suuntaan, mutta onneksi pöydän ympärillä on huikea joukko tekijöitä. Kaikesta huolimatta uskon, että selviämme yhdessä eteenpäin ja saamme aikaan muutoksia tai vähintään torjuntavoittoja. Nimittäkää vaan naiiviksi idealistiksi, mutta mielestäni idealismi on paitsi parikymppiselle normaalia, myös tässä pestissä tällaisena vuonna jopa välttämätöntä.

Puheenjohtaja
Riina Lumme