You are here

Painavaa asiaa kuivakäymälöistä – Hyvää Maailman käymäläpäivää!

Paavo Jordman | 19.11.2021

In English Below

Kun vanhempani muuttivat maalle 1990-luvulla, he päättivät rakentaa asuntoonsa kuivakäymälän. Se ei ollut aikanaan yleistä eikä ole vieläkään. Ei siitäkään huolimatta, että ulkohuussin käyttö on suomalainen perinne, jota moni yhä uusintaa kesämökeillään.

Huussien kaltaisten arkipäiväisten asioiden avulla voidaan nostaa esiin globaaleja kysymyksiä. Samaten suuria ongelmia ratkaisevat pienet organisaatiot, yhtenä niistä Käymäläseura Huussi ry. Se vie suomalaista kuivakäymäläosaamista paikkoihin, joissa sitä tarvitaan kipeästi. Huussi ry:n ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa koulutetaan paikallisia rakentamaan käymälöitä ja huoltamaan niitä. Lisäksi koulutusta annetaan myös muissa hygieniakysymyksissä, kuten käsienpesun ja kuukautisten osalta. Paikalliset osallistuvat hankkeeseen useilla aluetasoilla aina Sambian MWDSEP-ministeriöstä (Water, Development, Sanitation, Environment) ja 16 aluetiimistä yksittäisiin kyliin ja yhteisöihin. Tavoitteena on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti luoda kaikille sambialaisille turvallinen ja hygieeninen vaihtoehto maastoon ulostamiselle vuoteen 2030 mennessä.

Vessojen saatavuus voi kaikessa arkisuudessaan kuulostaa triviaalilta asialta, mutta lopulta koko ihmiselämä rakentuu arjen pienistä palasista. Tästä muistutuksena tänään 19.11. vietetään Maailman käymäläpäivää (World Toilet Day), joka kutsuu juhlistamaan vessoja ja niiden moninaisia hyötyjä. Hyvin toimiva vessa erottelee jätökset niille sopivaan paikkaan pitäen ne poissa asumuksista, vedestä, ruoasta ja muista asioista, jotka ovat ihmisille puhtaita ja arvokkaita. Hygieeninen ja hyvin toimiva vessa estää sairauksia ja aliravitsemusta sekä ylläpitää eri ihmisryhmien arkista toimintakykyä. Sambiassa parempi sanitaatio esimerkiksi ehkäisee koleraa ja mahdollistaa tyttöjen koulunkäynnin kuukautisten aikana.

Tästä huolimatta käymälät ovat vähälukuisia ja huonosti hoidettuja monissa osissa maailmaa, ja rahoitusta käymälöille on vaikeaa saada. Huussi ry ajaa ratkaisuksi asiaan erilaisia, paikallisten tarpeisiin ja kulttuureihin räätälöityjä kuivakäymälöitä. Ne muun muassa säästävät vettä ja mahdollistavat kompostoitujen jätösten käytön lannoitteena.

Kattavan sanitaation saavuttamista ei auta se, että vesivessa on yhä kansainvälinen standardi. Esimerkiksi Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat seuraa aktiivisesti sitä, kuinka monelta eurooppalaiselta puuttuu vesivessa. Eri mediat, kuten Bloomberg, nostavat vuosi toisensa jälkeen esiin vesivessojen puutteen merkkinä yhteiskuntien alikehityksestä. Toisaalta WHO ja UNICEF laskevat myös kuivakäymälät asianmukaiseksi sanitaatiomuodoksi.

Vaikka uudenlaiset kuivakäymälät eivät ole vielä kovin yleisiä, maailma on muutoksessa; kehityksen kuudes aalto tekee välttämättömäksi hyödyntää perinteistä osaamista uusin tavoin. Olisiko tänään Maailman käymäläpäivänä aika ottaa askel tulevaisuuteen ja tunnistaa kuivakäymälän arvo innovaationa sekä hyvinvoinnin ja kestävän talouskasvun lähteenä?

Dry toilets are a serious matter – Happy World Toilet Day!

When my parents moved to the Finnish countryside in the 1990s, they decided to build a dry toilet in the house. It was a rare choice back then, and still is, even though dry toilets are widely used in summer cottages across Finland.

Everyday matters such as toilets can be used to discuss global issues. Likewise, small organizations tackle the most important, world-wide problems. One of these organizations is the Global Dry Toilet Association of Finland Huussi ry. Organization brings know-how on sanitation and dry toilets to other parts of the world, where it is needed. Student Union of the University of Turku and Huussi ry have teamed up for a development cooperation project in Zambia, where locals are trained to build and use dry toilets, as well as trained in other questions related to hygiene such as hand washing and menstrual hygiene issues. Locals are partners in all levels of the Zambian society, from the Ministry of Water, Development, Sanitation and Environmental Protection to 16 regional teams to single villages and communities. The project promotes an alternative for open defecation for all Zambians until the year 2030, according to Sustainable Development Goals.

Availability of adequate sanitation premises such as toilets can seem very trivial in our everyday lives, but it's the small things that count after all. As a reminder of this, today, 19 November World Toilet Day is celebrated. A functioning toilet separates excrements, and keeps them out of dwellings, water, food and other things that maintain purity and dignity in human communities. Hygienic and well-working toilet prevents diseases, malnourishment and supports the everyday life of all people. In Zambia, better sanitation prevents cholera and gives girls access to school during their period.

Despite the importance of good hygiene, toilets are scarce and badly kept in many parts of the world, and funding is difficult to attract. As a solution, Huussi ry introduced dry toilets that are both culturally sensitive as well as tailored to local needs. These toilets save water, and the excrements can be composted and later used as a fertilizer.

When pursuing sufficient sanitation for all, it is not hard to notice that a flush toilet is still an international standard. For example, Eurostat, the statistical office of the European Union, surveys actively how many European households lack a flush toilet. Different media outlets, such as Bloomberg, raise the issue of under-developed societies through the absence of flush toilets. On the other hand, organizations such as WHO and UNICEF recognize dry toilet as a form of improved sanitation.

Even though modern dry toilets are still relatively rare, the world is going through a change: the so-called “sixth-wave of development” focuses on transitioning traditional expertise into new innovations. Could it be today that we take the leap towards the future and recognise the value of dry toilet as an innovation itself and a source of well-being and sustainable economic growth?

Kirjoittaja on TYY:n Kehitysyhteistyösiiven aktiivi. Hän opiskelee etnologiaa, pitää hapanoluista ja yrittää niittää vanhempiensa rintamamiestalon pihalle kukkaniittyä.

Kehitysyhteistyösiipi
Paavo Jordman