You are here

Lähi-, etä- vai hybridiopetusta?

Aliisa Wahlsten | 06.09.2021

Turun yliopisto on luvannut lähiopetusta syksylle 2021 ja sitä moni on kaivannut.

Luvassa on myös etä- ja hybridiopetusta. Vastuu opetuksen toteuttamisesta on vahvasti tiedekunnilla ja jokaisella opetushenkilökunnan jäsenellä. Me voimme yhdessä kehittää toimivat ratkaisut, kun annamme toisillemme palautetta ja kerromme omista tarpeistamme. Uudet muutokset vaativat meiltä jokaiselta paljon ja se syö resursseja. Olen silti todella innoissani syksystä ja uuden normaalin kokeilemisesta. Jokainen meistä ansaitsee tukea tähän syksyn rutistukseen. Vastuu oppimisesta on meistä jokaisella, niin opetushenkilökunnalla kuin opiskelijalla.

Meidän opiskelijoiden tulee vaatia tietoa, jos emme ymmärrä. On meidän velvollisuutemme kysyä, kyseenalaistaa ja pyytää apua. Opettajien on mahdollistettava tilaa kysymyksille ja kanssakäymiselle, jotta oppiminen ja tieteen kehittyminen voi aidosti olla mahdollista.

Laadukasta kampuksella ja etänä

Opetuksen tulee olla laadukasta, toteutetaan se missä muodossa tahansa. Mitä laadukas opetus on uudessa normaalissa? Siinä vasta kysymys, jota me kaikki olemme selvittämässä nyt. Laadukas opetus on vuorovaikutteista ja asiat opetetaan opiskelijoiden tietämyksen mukaan. Yliopistossa opetus painottuu monella alalla ja kurssilla luento-opetukseen.

Lähiopetuksen luennoilla toisesta voidaan tulkita mikroeleitä, asentoja sekä ääniä ja kommunikointi on täten vuorovaikutteisempaa. Mustilta näytöiltä tämä ei onnistu. Silloin ei edes tiedä, onko henkilö paikalla vai ei. Tietysti käden voi nostaa sähköisesti, chatissa voi kysyä ja kameroita voidaan pitää päällä, jotta opetustilanne on vuorovaikutteisempi. Opiskelijoilla kynnys tähän voi kuitenkin olla suuri, jos pelkää leimautumista tai kokee paineita menestyä.  Pienet pään pudistukset, syvät huokaukset ja äänenpainot jäävät helposti huomaamatta etäluennoilla.

Laadukas opetus on yhteisöllistä, innostavaa ja motivoi jatkamaan. Zoom-salista toiseen vaihtaessa asia ja puhujat vaihtuvat, mutta ympäristö pysyy samana. Keskittyminen voi helposti herpaantua ulkoisiin ärsykkeisiin pitkien päivien aikana. Etäopetusta tulee tulevaisuudessa olemaan enemmän, mutta opiskelijoilla tulee olla yliopistolla fyysinen tila, jossa opiskelu on mahdollista. Me tarvitsemme tilan, jossa ympäristö mahdollistaa ja innostaa oppimaan. Vaikka istuisimme kirjastossa omilla laitteilla etäluennoilla, olisimme silti yhdessä.

Yhteisöllinen ympäristö ja luovat menetelmät

Yliopisto on akateeminen yhteisö, johon haluaa kuulua. Ympärillä olevat akateemiset kollegat inspiroivat jatkamaan opintoja ja rakentamaan omaa polkua. Tänä syksynä saamme eteemme kysymyksen; Millaisia ovat toimivat fyysiset tilat yliopistolla?

Laadukas opetus on monipuolista. Yliopistossa suuri osa opetuksesta on luentoja ja käytännön harjoittelua esimerkiksi laboratorioissa, kentällä tai työvälineiden käyttöä. Opetusmenetelmiä on kuitenkin paljon enemmän. Etäaikana opettajat ovat olleet luovia ja luoneet monipuolisia opetusmenetelmiä, joissa pääsee soveltamaan omaa osaamista tai syventymään aiheeseen ilman aikaan ja paikkaan sidottua opetushetkeä. Osan asioista voi oppia luentosalien ulkopuolella yksin tai yhdessä.

Tätä luovuutta me tarvitsemme tänä syksynä ja tulevaisuudessa. Näitä opetusmenetelmiä voi varmasti hyödyntää, oli kyseessä etä-, lähi- tai hybridiopetus. Nyt tavoite on siirtyä askeleittain etäopetuksesta uuteen normaaliin. Uudessa normaalissa Turun yliopistossa tarjotaan kolmekymmentä prosenttia etäopetusta ja seitsemänkymmentä prosenttia lähiopetusta. Voisiko etäopetus mahdollistaa joustavammat opinnot?

Osa opiskelijoista pelkää terveysturvallisuudesta johtuen kampuksen luentoja, osa käy töissä, jotta olisi varaa opiskella ja osalla saattavat päivän suunnitelmat muuttua, kun lapsi sairastuu kotona. Olemme yksilöitä ja elämä ei aina mene niin kuin suunnittelee. Joustavat opinnot mahdollistavat yksilölliset elämäntilanteet, kun opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Unelmien yliopistossa opinnot ovat joustavia ja laadukkaita.

Puheenjohtaja
Aliisa Wahlsten