You are here

Tänään 28.5. vietetään Maailman Kuukautispäivää

Mari Puurunen | 28.05.2021

(in English below)

Kuukautiset ovat luonnollinen osa elämää, mutta miljoonille ihmisille maailmassa ne ovat asia, joka asettaa heidät vaaraan monella tapaa. Kuukautisten alkaminen voi johtaa lapsiavioliittoihin, seksuaaliseen väkivaltaan ja kehollisen itsemääräämisoikeuden loukkauksiin. Kuukautiset saattavat aiheuttaa stigman, jossa henkilöä, jolla on kuukautiset, pidetään epäpuhtaana. Epäpuhdas henkilö eristetään kuukautisten ajaksi alkeellisista materiaaleista tehtyihin kuukautismajoihin vailla sanitaatiomahdollisuuksia. Kotitekoisia siteiden korvikkeita joudutaan improvisoimaan saatavilla olevista materiaaleista, kuten vanhoista rievuista, sanomalehdistä, hiekasta, höyhenistä tai lehmän lannasta. 

Kuukautiset nähdään edelleen tabuna, mikä voi johtaa häirintään ja häpäisyyn. Kuukautiskivut ja hygieniatuotteiden puuttuminen saattavat johtaa poissaoloihin koulusta ja töistä. Ylläolevaa tilannetta kuvataan usein sanalla kuukautisköyhyys, period poverty. Käsitteen käytöllä kiinnitämme huomiota kuukautisiin liittyviin ongelmiin etenkin kehittyvissä maissa. UNESCOn arvion mukaan yksi kymmenestä murrosikäisestä tytöstä Afrikassa on pois koulusta kuukautisten takia.

Vuoden 2021 Maailman Kuukautispäivän (World Menstrual Health Day) teema on “Action and Investment in Menstrual Hygiene and Health”. Maailman Kuukautispäivää vietetään 28.5., sillä keskimääräisen kuukautiskierron pituus on 28 päivää ja kuukautisvuodon kesto 5 päivää per kuukausi.

Myös TYYn ja Huussi ry:n yhteisessä sanitaatiohankkeessa Sambiassa kuukautisiin liittyvät sanitaatiokysymykset ovat tärkeitä. Sambian Livingstonessa järjestetään 11.6. kuukautishygienia-teemaan liittyvä iso tapahtuma. Tapahtuman suojelijana ja avaajana toimii hänen majesteettiinsa mukalya Veronica Mukuni, ja Sambia-hankkeen projektipäällikkö Sari Laurila on myös tilaisuudessa mukana. Samalla aloitetaan  kuukautishygieniaan liittyvät koulutukset kouluissa ja opetetaan uusia naisryhmiä kestositeiden valmistuksesta. Kestositeet ovat ekologisesti kestävä vaihtoehto, sillä ne eivät aiheuta jätettä. Siteet myös vähentävät kuukautisköyhyyttä, sillä uusia siteitä ei tarvitse ostaa kuukausittain. Siteiden lisäksi koulutus keskittyy tyttöjen ja naisten tiedon lisäämiseen hygienia-asioissa sekä yhteisön kouluttamiseen sanitaatiokysymyksissä. 

Laurila on kutsuttu puhumaan myös Etelä-Afrikan Suomen suurlähetystön järjestämään tilaisuuteen "Wash and Gender", joka on osa Suomen lähetystöjen tilaisuuksia liittyen Suomen hakemukseen YK:n ihmisoikeusneuvostoon. Tilaisuudessa puhuu myös ministeri Sisulu Etelä-Afrikan vesiministeriöstä.  

Lahjoittamalla TYYn kehitysyhteistyöhankkeelle Sambiassa vähennät kuukautisköyhyyttä, autat pitämään tytöt koulussa ja parannat paikallisten naisten asemaa yhteisössä. Voit lahjoittaa hankkeelle yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä tai ostamalla sanitaatioaiheisia haalarimerkkejä. Myymme niitä 3 euron hintaan TYYn kansliassa sen aukioloaikoina maanantaista 31.5. lähtien.

(In English after the picture)

Today 28th of May we celebrate World Menstrual Day

Menstruation is a natural part of life, but for millions of people around the world, it is something that puts them at risk in many ways.The onset of menstruation can lead to child marriages, sexual violence, and violations of body sovereignty. Menstruation can cause a stigma in which a person with menstruation is considered unclean. An unclean person is isolated during menstruation in huts made of primitive materials without sanitation. 

Homemade sanitary pad substitutes have to be improvised from available materials such as old rags, newspapers, sand, feathers or manure. Menstruation is still seen as taboo, which can lead to harassment and stigma. Menstrual cramps and lack of hygiene products can lead to absences from school and work. The above situation is often described by the word period poverty. Using the term, we draw attention to menstrual problems, especially in developing countries. UNESCO estimates that one in ten adolescent girls in Africa is out of school due to menstruation.

The theme of World Menstrual Health Day 2021 is “Action and Investment in Menstrual Hygiene and Health”. World Menstrual Day is celebrated on May 28, as the average menstrual cycle is 28 days and the duration of menstrual bleeding is 5 days per month.

Sanitation issues related to menstruation are also important in the joint sanitation project of TYY and the Global Dry Toilet Association of Finland in Zambia. A big event related to the menstrual hygiene theme will be held on 11 June in Livingstone, Zambia. The patron and opener of the event will be Her Majesty the Mukalya Veronica Mukuni, and Sari Laurila, the project manager of the Zambia project, will also be present at the event. At the same time, training in menstrual hygiene will be started in schools and new groups of women will be taught about the production of reusable and washable sanitary pads. Reusable pads are an ecologically sustainable option as they do not generate waste. Pads also reduce menstrual poverty, as there is no need to buy new pads on a monthly basis. In addition, the training focuses on raising awareness inside communities as well as training in hygiene promotion and sanitation in schools.

Laurila has also been invited to speak at the event "Wash and Gender" organised by the Embassy of Finland in South Africa, which is part of the events of the Finnish embassies related to Finland's application to the UN Human Rights Council. Minister Sisulu from the South African Ministry of Water will also speak at the event.

By donating to TYY’s development project in Zambia, you will reduce menstrual poverty, help keep girls in school, and improve the position of local women in the community. You can donate to the project when you enroll at the university or by purchasing sanitary-themed overall patches. We will sell them for 3 euros in TYY's office during its opening hours from Monday 31 May. 

 

TYYn kehitysyhteistyösiipi
Mari Puurunen