You are here

Alayhdistysedunvalvontaa: Ylioppilastalo A:n remontointi

Lauri Liljenbäck | 21.03.2015

Ylioppilaskunta on kokonaisuudessaan edunvalvontaorganisaatio. Vaikka asiaa ei usein näin nähdä, myös muilla kuin perinteisillä edunvalvontasektoreilla on vastaavanlainen funktio. Järjestösektorilla edunvalvonnasta parhaimpana esimerkkinä lienee toimitila-asiat.

Tilakysymys on ollut TYYn toiminta-aikana tapetilla lähes jatkuvasti jossain määrin. Lähivuosina olemme jälleen olleet aallonharjalla pitkälti yliopiston tilankäytön tehostusohjelman sekä Ylioppilastalojen perusparannuksen osalta. Luonnontieteiden talojen remontti vei usean järjestön evakkoon, ja uudelleenjärjestelyjen jälkeen tiloja on vähemmän käytössä suuremmalle määrälle käyttäjiä. Ylioppilastalo C:stä poistui järjestötiloja, ja B-talon tilat muuttivat remontin myötä muotoaan. Pitkäaikainen poikkitieteellinen Sotku poistettiin käytöstä kesällä 2013, ja rakennuksen hautajaisia vietettiin nyt 15.03. Osakuntatalo Uusi-S:n kohtalo on epävarma. Yliopiston luopuessa ICT-citystä sen järjestötilat poistuvat käytöstä pian. Ympäri kampusta järjestötilojen kohtalo huolettaa.

Ylioppilastaloista on siis remontoitu jo B- sekä C-talot ja viimeisenä on vuorossa luonnollisesti A-talo, jossa myös TYYn toimisto sekä kanslia sijaitsevat. Talot ovat TYS:n omistuksessa ja siten remontoimisen myös maksaa TYS. Uusimpana käänteenä tilojen suhteen on yllättävä remonttitarpeen tarkentuminen TYS:n keskustelutilaisuudessa. Tähän asti vallinnut tieto siitä, että A-talon 2. kerroksen yhdistykset saavat palata tiloihinsa remontin jälkeen on nyt kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Keskustelutilaisuudessa näkyi lähinnä huolestuneita ilmeitä ja tulevaisuus on epävarmaa.

Yllättävä suunnitelmanmuutos

Ylioppilastalo A:n lisäsiiven remontointi vaatii uhrauksia. Lisäsiiven päädyssä sijaitsevat Iskerin urheilu- ja uimahallitilat säilytetään pääosin nykyisessä käytössään jo rakennussuojelusyistä. Tilat vaativat käytännössä oman infrastruktuurinsa eli siiven pääty on ns. oma rakennuksensa eristettynä muusta A-talosta. Tämä vaatii teknisesti sitä, että seiniä joudutaan siirtämään mm. huoltotilojen ja laitteiston takia. Ratkaisu vaikuttaa Unica-ravintola Assarin ullakkoon ja Bryggeen siten, että 150 m² toimitilaa joudutaan luovuttamaan urheilupuolen käyttöön.

Unica on TYYn puoliksi omistama yritys ja Assarin ullakko sekä Brygge tärkeimpiä sekä näkyvimpiä jäsenpalveluita ja hyvinvointipanostuksia TYYltä. Assarin ullakolla käyneet ovat nähneet ruuhkat ja ravintolan kehittäminen vaatisi merkittävästi lisäneliöitä. Nyt 150 m² vähennys näivettäisi ravintolan palvelukapasiteetin, joten mikäli edes nykyinen taso halutaan säilyttää, vaatii se lisäneliöitä jostain. Tähän on yksi vaihtoehto: Ylioppilastalo A:n järjestötilat. Lisäksi keskustellaan myös mahdollisesta Turku-salin osittaiskäytöstä ravintolatoimintaan. Mikäli ravintolatoiminta halutaan säilyttää, tarkoittaa se siis järjestötilojen menetystä.

Pohdinnassa on siis se, saadaanko järjestöt sijoitettua jonnekin muualle. Aiemmin remontin väistötilojen mahdollisuus on näyttänyt hyvältä, mutta nyt vaaditaan pysyvää ratkaisua. TYS toimii tiloillaan täyskapasiteetilla eikä yliopistollakaan tilanne näytä kovin hyvältä, joten TYYn omat tilat ovat ensisijainen tarkastelukohde. Kirjastolta vapautuneet tilat vastaavat neliömäärältään lähes menetettyjä tiloja, mutta niiden hyödyntäminen tuottaa etenkin useamman järjestön samanaikaisen toiminnan kanssa vähintäänkin rakennus- ja järjestelyteknisiä haasteita.

TYY on jo informoinut keskustelutilaisuuteen osallistumattomia yhdistyksiä ja kutsunut kaikki koolle uudelleen. Myös edustajistolle asia on esitelty ja keskustelua herännee lisää ensi viikon kokouksessa. TYY pyrkii luonnollisesti löytämään parhaan ratkaisun, joka ottaa huomioon kaikkien osapuolten tarpeet ja toiveet.

Mikäli remontti ja siihen liittyvät asiat kiinnostavat, voit seurata niitä TYYn sivuilla osoitteessa tyy.fi/muutto. Asukkaita ja yhdistyksiä informoidaan toki erikseenkin tärkeistä asioista. Ylioppilastalo A:n remontointi alkaa Vapun jälkeen 2016, jolloin myös TYY muuttaa väistötiloihin. Alustavasti TYYn nykyiset tilat ja ravintolatilat saadaan remontoitua kesän aikana, jolloin syyslukukauden 2016 käynnistyessä enää talon asunnot ovat remontissa.

 

Alayhdistysvastaava
Lauri Liljenbäck