You are here

#Koulutuslupaus ja #instagate

Mikko Mononen | 26.02.2015

Viime päivinä sosiaalisessa mediassa ja myös TYYn edustajistossa on keskusteluttanut SYL:n ja SAMOKin #koulutuslupaus-kampanja. Siinä kansanedustajaehdokkaita pyydetään sitoutumaan opiskelijoiden vaalitavoitteisiin.

Opiskelijaliikkeen neljä tavoitetta ovat selkeät: maksuton koulutus, YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille, opintotukea ei heikennetä ja koulutuksesta ei leikata. Ehdokkaita kannustetaan tekemään koulutuslupaus ja sitoutumaan kaikkiin tai ainakin osaan opiskelijoiden tavoitteista. Vaalien jälkeen opiskelijat pitävät huolen, että kansanedustajat pysyvät lupauksissaan. Vastavuoroisesti opiskelijat lupaavat tehdä parhaansa Suomen tulevaisuuden puolesta.

Turun yliopiston ylioppilaskunta oli ensimmäisten joukossa käynnistämässä kampanjaa ja hankkimassa koulutuslupauksia ehdokkailta. Vaikka virallinen kampanjastartti Turussa järjestettiin kävelykadulla keskiviikkona 25.2., oli TYY onnistunut hankkimaan ensimmäiset koulutuslupaukset jo edeltävän viikon perjantaina kahdelta kokoomuslaiselta ehdokkaalta. Minä ja hallituksen varapuheenjohtaja Janika Takatalo sekä SYL:n hallituksen jäsen Jussi Nieminen osallistuimme Ville Valkosen vaalitilaisuuteen, jossa puhumassa oli myös pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Molemmat ehdokkaat antoivat meille koulutuslupauksen, josta viestimme Twitterissä ja Instagramissa, kuten koulutuslupaus-kampanjassa oli tarkoituksena.

Aluksi TYYn Instagramissa olivat esillä kokoomuksen ehdokkaat, sillä heiltä saimme lupaukset ensimmäisenä. Muiden puolueiden ehdokkailta aloimme saada koulutuslupauksia kampanjastartin päivänä keskiviikkona. Tähän mennessä koulutuslupauksia on saatu ja julkaistu TYYn Twitterissä ja Instagramissa 15 ehdokkaalta kuudesta eri puolueesta. Tarkoituksenamme on jatkaa ja saada mahdollisimman monta varsinaissuomalaisista kansanedustajaehdokasta kaikista puolueista tekemään koulutuslupauksen ja sitoutumaan opiskelijoiden tavoitteisiin.

Olemme toimistolla vilpittömästi pahoillamme siitä, jos viestintämme on näyttäytynyt epätasapuolisena. Se ei ole ollut tarkoituksemme ja siksi haluamme esittää nöyrimmän anteeksipyyntömme tapahtuneen johdosta. Kyse oli kuvien julkaisun aikataulutukseen liittyvästä huonosta harkinnasta. Tulemme ottamaan saaduista kokemuksista opiksemme, jotta viestintämme pystyy jatkossa palvelemaan paremmin ylioppilaskuntaamme.

Tasapuolisuus ja avoimuus ovat keskeisiä lähtökohtia viestinnässämme ja kaikessa toiminnassamme. Vaalien alkuinnostuksessa tämä ei nähtävästi ihan täysin toteutunut, mutta lupaan, että jatkossa tasapuolisuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Koulutuslupaus-kampanjan tarkoitus on antaa ehdokkaille tasapuolinen mahdollisuus sitoutua opiskelijoiden asiaan ja tuoda tämä esille sosiaalisessa mediassa. Tasapuolisuuden on näyttävä opiskelijoille asti. Avoimuuteen puolestaan liittyy paitsi viestinnän avoimuus niin myös se, että epäonnistumiset tunnistetaan ja niistä puhutaan avoimesti. Ylioppilaskunnan toimintaa kohtaan saa ja pitääkin esittää kritiikkiä. Se kuuluu sananvapauteen.

#Koulutuslupaus- ja #instagate-keskustelu osoittaa sen, että politiikka todella kiinnostaa opiskelijoita ja herättää tunteita. Pidetään yhdessä siitä innostuksesta kiinni, sillä koulutuksen on tarkoituskin puhuttaa. #Koulutuslupaus oli keskiviikkona vaalistarttipäivänä Suomen suosituin aihetunniste Twitterissä ja se tavoitti lähes puoli miljoonaa suomalaista. Media on alkanut kiinnostua opiskelijoista ja koulutuksesta. On meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme, että koulutus nousee vaalikeskustelun keskiöön ja puolueet ja kansanedustajat joutuvat ottamaan siihen vahvasti kantaa.

 

Puheenjohtaja
Mikko Mononen