You are here

TYYlikäs (etä)vappu 2020

Mari van den Berg, Jami Salonen ja Laura Forsman | 24.04.2020

Miten kulttuurisektorin vuosi on alkanut?

Vuoden 2020 TYYn hallituksen aloittaessa toimintansa haluttiin panostaa opiskelijakulttuuriin valitsemalla kaksi opiskelijakulttuurivastaavaa. Tehtävään valikoituneilla Marilla ja Jamilla on kummallakin omat toisiaan täydentävät vahvuudet ja vastuut. Vuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin yhteistyössä TYYn tapahtumatuottajan kanssa. Vapun suunnittelu nousi esiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja kukin sektorin toimija lähti työstämään omaa vastuualuettaan perinteisen TYYlikkään vapun kaavan mukaisesti. Yhteistyö oli hyvin toimivaa ja asiat etenivät suunnitellusti.

Maaliskuussa alkoi tapahtua: Tapahtumatuottaja kertoi siirtyvänsä uusiin tehtäviin. Heti luotiin suunnitelma vapun järjestelyjen vastuiden siirtämisestä hallituksen jäsenille, kunnes uusi tapahtumatuottaja olisi valittu. Muutoksesta huolimatta järjestelyt edistyivät, kunnes kaikki yhtäkkiä pysähtyi Suomen hallituksen ensimmäisen koronavirus rajoitteita koskevan tiedotustilaisuuden myötä. Tilanteen luoman epätietoisuuden vuoksi kaikki vappusuunnitelmat olivat hetken jäissä. Kysymykset vapun toteutumisen osalta toistuivat muissakin Suomen ylioppilaskunnissa ja keskustelua käytiin aktiivisesti. Tässä vaiheessa perinteinen vappu ei ollut vielä täysin poissuljettu vaihtoehto, mutta esitettiin myös ideoita siirretystä vapusta yhteisenä ennalta sovittuna ajankohtana. Etävappu nähtiin myös potentiaalisena vaihtoehtona, jos perinteisiä suuria vapputapahtumia ei voitaisi järjestää.

Lopulta kaikki ylioppilaskunnat tekivät omat ratkaisunsa. TYY halusi erityisesti kuulla järjestöjensä näkemyksiä omien päätöstensä tueksi. Järjestöjen näkemykset jakautuivat tasaisesti etävapun ja siirretyn vapun välillä. Järjestöille lähetettyyn kyselyyn ja keskustelutilaisuuteen pohjaten lähdettiin suunnittelemaan TYYlikkään vapun toteutusta uuden tapahtumatuottajan Lauran loikatessa mukaan huhtikuun alussa.

Vapun perinteet suurennuslasin alla

Poikkeuksellisen vapun suunnittelussa oli tarpeellista tunnistaa TYYlikkään vapun tärkeimmät elementit, koska vappu on opiskelijakulttuurin näkökulmasta lukuvuoden merkittävin tapahtuma. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat yhdessäolo ja poikkitieteellinen yhteisöllisyys. Ehdottomasti näkyvin osa ylioppilaskunnan vappua on lakitus ja TYYn hallituksen puheenjohtajan puhe Turun Taidemuseonmäellä. Erityisesti lakitus on tärkeä osa monen varsinaissuomalaisen vappua ja siksi siihen osallistuvat tuhannet eri ikäiset ihmiset. Kokoontumisrajoituksista huolimatta TYY tahtoi toteuttaa puheen ja lakituksen laajemmassa mittakaavassa ja YLE Turku lähtikin mukaan toteuttamaan suunnitelmaa.

Muiksi vapun keskeisiksi osiksi tunnistettiin järjestöjen vappuboolit kampuksella, lippukulkue ja Liljan patsaan symbolinen pesu puheineen. Nämä elementit totutetaan tänä vuonna TYYn viestintäkanavia hyödyntäen ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Vapun tapahtumaosioiden oikea-aikainen juhliminen nähtiin tärkeänä, jotta aito TYYlikkään vapun tunnelma välittyisi sekä uudelle että kokeneemmalle vappukansalle.

Vappu hyvin, kaikki hyvin

Fyysistä vapun yhteisöllisyyttä päästään toivottavasti toteuttamaan syksyllä järjestettävällä piknik-henkisellä tapahtumalla. Se tuo tarvittavaa täydennystä keväällä vietettävään etävappuun. Nyt kun koko muukin Suomi juhlii vappua etänä, niin nähtäväksi jää millainen vapputunnelma saadaan aikaan ilman fyysistä yhdessäoloa. TYYn kulttuurisektori on omasta mielestään onnistunut luomaan toimivan vaihtoehtoisen ohjelmarungon meille rakkaalle vapulle. Vappua EI ole peruttu!

TYYn kulttuurisektori on vastuussa TYYn perinteisten tapahtumien kuten TYYlikkään vapun, itsenäisyyspäivän soihtukulkueen ja vuosijuhlien järjestämisestä. Jutun kirjoittajat ovat TYYn kulttuurisektorin toimijat: Mari van den Berg, Jami Salonen ja Laura Forsman.

Lisää tietoa Turun yliopiston ylioppilaskunnan vapusta löytyy ylioppilaskunnan verkkosivuilta: https://www.tyy.fi/fi/toiminta/tapahtumakalenteri/tyylikas-vappu-2020 ja https://www.tyy.fi/fi/toiminta/opiskelijakulttuuri/vappu

Seuraa ”TYYlikäs vappu 2020” Facebookissa ajankohtaisen tiedon saamiseksi: https://www.facebook.com/events/621520962031701/

Hyvää vappua kaikille koko tiimimme puolesta!

Opiskelijakulttuuri sektori
Mari van den Berg, Jami Salonen ja Laura Forsman