You are here

Linjoilla Ryhmä Kokoomus: Jokaisen opiskelijan vapaus, vastuu ja hyvinvointi tulee maksimoida

Ryhmä Kokoomus | 26.02.2020

Terveiset oikealta eli ryhmä Kokoomuksesta!

Olemme joukko opiskelijoita, joita yhdistää halu maksimoida yksittäisen opiskelijan vapaus ja vastuu. Me koostumme hyvin erilaisten tieteenalojen opiskelijoista. Meihin kuuluu niin oikeustieteilijöitä, valtiotieteilijöitä, kuin matemaatikkojakin. Arkemme saattaa toisinaan pyöriä hyvinkin erillään, kunnes aika-ajoin kokoonnumme yhteen keskustelemaan esimerkiksi mitä pakkojäsenyydelle pitäisi tehdä.

Meidän mielipiteemme asiaan on hyvin yksinkertainen. Pakkojäsenyys on poistettava. Meille tärkeää on yksilön eli tässä tapauksessa opiskelijan mahdollisimman laaja vapaus päättää, mihin oman aikansa sekä rahansa haluaa käyttää. Tämä oli myös yksi meidän vaaliteemoista, eli ”automaatiojäsenyyden” poistaminen. Mielestämme yliopisto-opiskelija on tarpeeksi itsenäinen ja älykäs päättämään omista asioistaan. Koemme myös, että vapaaehtoinen jäsenyys velvoittaisi TYYn panostamaan oikeasti niihin asioihin, joilla on laajasti sen jäsenten kannalta positiivista merkitystä. Mielestämme TYY ei tällä hetkellä panosta niihin asioihin, joilla olisi oikeasti merkitystä opiskelijoiden arkeen ja jaksamiseen. Opiskelijalla on oltava oikeus myös äänestää jaloillaan!

Muita yhdistäviä tekijöitä meidän porukassa sekä arvoissa on toistemme terveydestä ja jaksamisesta huolehtiminen. Yhä useammalla opiskelijalla on vaikeuksia oman jaksamisensa kanssa ja yhä useampi sairastuu masennukseen tai muihin mielenterveysongelmiin. Mielestämme meidän edustajien vastuulla on selvittää, mitkä asiat tähän vaikuttaa, mistä opiskelijoiden mielenterveydelliset ongelmat nousevat ja millä tavalla pystymme vaikuttamaan ongelmiin, jo niiden varhaisessa vaiheessa. Tämä on Ryhmä Kokoomuksen toisena tavoitteena!

Kaikessa yksinkertaisuudessaan pyrimme toiminnallamme maksimoimaan jokaisen opiskelijan vapauden, vastuun ja hyvinvoinnin.

Ryhmä Kokoomus
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
Ryhmä Kokoomus