You are here

Linjoilla Hybridiaani: TYYn pitää ottaa vastuu tutoroinnista

Hybridiaani | 24.02.2020

Tuutori. Ensimmäinen linkki uuden, innostavan ja hämmentävän yliopiston ja uunituoreen opiskelijan välillä. Tuutori johdattaa fuksit, piltit, puput ja fetukset läpi ensimmäisen syksyn mullistusten. Tuutori on ensimmäinen tukihenkilö, kun tulee kysymyksiä tai murheita. Tuutori tutustuttaa fuksit opiskeluun, omaan ainejärjestöön sekä ylioppilaskuntaan. Tuutori tietää, mikä uutta opiskelijaa askarruttaa ja mihin hän kaipaa eniten tukea. Vai tietääkö?

TYYn rooli tutoroinnissa on tällä hetkellä lähes mitätön. Ylioppilaskunta pääsee toki kertomaan sekä tuutoreille että fukseille, mikä TYY on ja mitä TYY tekee, mutta varsinaista kosketuspinta-alaa tutoroinnin kehittämiseen ei ole. Vaikka yliopistossamme kolmikanta toimii poikkeuksellisen hyvin, tutorointi on jostain syystä säilynyt koskemattomana. Miten on mahdollista, että uusien opiskelijoiden tutoroinnista, jota kaiken lisäksi tekevät opiskelijat, päättävät ja sitä kehittävät tiedekunnat opiskelijoita kuulematta?

Yliopistolain mukaan tutoroinnista vastaa yliopisto. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt muita ylioppilaskuntia olemasta mukana ja ottamasta vastuuta tutoroinnista ja erityisesti sen kehittämisestä. Esimerkiksi Tampereella yliopisto on ulkoistanut tutoroinnin ylioppilaskunnalle. Tällöin vastuu tutoroinnin kehittämisestä on juuri siellä, missä sen kuuluu olla. Opiskelijoilla. Ainoastaan opiskelijat tietävät, mikä uutta oppijaa askarruttaa ja mihin tarvitaan eniten tukea.

TYYn poliittisessa linjapaperi painottaa tuutorien valinnassa ainejärjestöjen kuulemista sekä yksiköiden käytäntöjen yhtenäistämistä. Lisäksi linjapaperin mukaan yliopiston on vastattava tutoroinnin koordinoinnista. Kuitenkin eri tiedekunnissa käytännöt ovat todella erilaisia, mistä voi päätellä, ettei koordinointia juurikaan tapahdu. Hybridiaanin mielestä TYYn pitäisi ottaa vastuu tutoroinnin kehittämisessä ja koordinoinnista. Tätä kautta ylioppilaskunta olisi alusta asti mukana opiskelijan elämässä ja tulisi opiskelijalle tutuksi ensi metreistä asti. Näin saataisiin myös yhtenäistettyä yliopistomme erilaiset tutorointikäytänteet ja taattaisiin jokaisella uudella opiskelijalla laadukas ja mahdollisimman helppo ensimmäinen syksy.

Hybridiaani on poliittisesti sitoutumaton Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä biolääketieteen opiskelijoiden muodostama edustajistolista. Hybridiaani valvoo, että näiden alojen opiskelijoiden tarpeet huomioidaan TYYn toiminnassa. Huolehdimme, että kaikki TYYn alaiset järjestöt otetaan tasavertaisesti huomioon koosta riippumatta. Lisäksi meille on tärkeää, että TYY tarjoaa opiskelijoille monipuolisesti tiloja sekä järjestöpalveluja.

Hybridiaani
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
Hybridiaani