You are here

Linjoilla TYY Terveeksi: Terve mieli terveessä opiskelijassa

TYY Terveeksi | 21.02.2020

TYY Terveeksi, eli lyhyesti TyTe, on poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, joka toimii lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden äänenkannattajana TYYssä. TyTen edustajat opiskelevat lääketieteellisiä ja terveydenhuoltoalaan liittyviä aloja, minkä vuoksi ryhmämme sydäntä lähellä ovat kaikkien TYYn jäsenien terveys ja hyvinvointi.

TyTen iskulause edellisissä vaaleissa oli ”Terve mieli terveessä kehossa”. Tähän lauseeseen kiteytyvät ryhmämme toiveet ja tavoitteet alkaneella edustajakaudella. Opiskelijoina muiden joukossa tunnistamme yliopistoelämän mukanaan tuomat paineet, rasitteet ja ongelmat, ja pidämme tiukasti kiinni riviopiskelijan oikeudesta voida henkisesti ja fyysisesti hyvin opintojensa aikana.

Mielenterveyden oireilu on suurin opiskelijoiden kohtaama terveyshaitta. Välitämme opiskelijoiden mielenterveydestä ja ajamme mielenterveyspalveluiden parempaa saatavuutta opiskelujen aikana. Peräänkuulutamme mielenterveyspalveluiden edistämistä osana YTHS-uudistusta. Opiskelijalla on oikeus opiskeluterveydenhuoltopalveluihin ja niihin pitää päästä järkevässä ajassa.

Fyysisen terveyden merkitys on opiskelijalle suuri. Haluamme lisätä opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia ja parantaa liikuntaan varattujen tilojen saatavuutta ja määrää. Vaadimme opiskelijaravintoloihin laadukasta, ravitsevaa ruokaa - myös erityisruokavalioita noudattaville opiskelijoille.

TyTe haluaa edistää opintojen joustavuutta muun muassa poissaolokäytäntöihin vaikuttamalla. Opiskelijalla täytyy olla mahdollisuus sairastaa rauhassa, huolehtimatta kohtuuttomasta korvaavien tehtävien kertymisestä. Perheellisten opiskelijoiden sekä pitkäaikaissairaiden ajantarve on otettava huomioon kursseja suunniteltaessa. TyTe kannustaa opintojen digitalisaatiota opetuksen laadusta tinkimättä.

Edustajamme puhuvat lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden suulla, ja puolustavat pääsykokeiden merkitystä yliopiston opiskelijavalinnoissa. TyTe pitää tärkeänä, että päätäntävalta uusien opiskelijoiden sisäänottomäärissä pysyy tiedekunnalla. Lääketieteellisessä tiedekunnassa on oltu tyytyväisiä käytäntöön tiedekunnan valitsemista opiskelijatuutoreista.

TyTe haluaa varmistaa, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu palvelee opiskelijoita. Jäsenmaksun korotus on pystyttävä perustelemaan hyvin, eikä sitä tule tehdä kuin pakottavasta syystä. TyTe on valmis leikkaamaan sellaisista ylioppilaskunnan menoista, joista jäsenistö hyötyy kokonaisvaltaisesti vain vähän tai ei lainkaan.

TYY Terveeksi
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
TYY Terveeksi