You are here

Linjoilla Eduxi: Emme aio antaa etäkampusten painua unholaan

Eduxi | 19.02.2020

Edustajisto on yliopistomaailmassa ainutlaatuinen tilaisuus oppia kansalaisvaikuttamista ja historiakin sen osoittaa, että edustajistosta on ponnistanut paljon vaikuttajia yhteiskunnan ylimmille tasoille. Monet poliitikot niin kunnallisella kuin kansallisella tasolla ovat aloittaneet vaikuttamisen edarissa opiskeluaikoinaan. Kuten valtakunnanpolitiikka, myös opiskelijapolitiikka vaikuttaa ihmisiin kaukana omasta itsestä. Joskus tavoilla, joita ei pysty ennustamaan.

Yliopiston muut kampukset Turun ulkopuolella ovat osoittaneet tämän todeksi monen monituiset kerrat. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu kerätään niin Rauman kuin Porin kampusten opiskelijoilta, minkä takia näiden kampusten opiskelijat ovat myös oikeutettuja ylioppilaskunnan tarjoamiin etuihin. Kuitenkin nämä edut konkretisoituvat ohuelti Satakunnan kampuksilla. Esimerkiksi Raumalla TYY henkilöityy opiskelijasihteeriin, jonka opiskelijalle näkyvin tehtävä on jakaa lukuvuositarrat. Loput ylioppilaskunnalle Turussa kanavoituneet tehtävät ovat Raumalla olleet toistaiseksi ainejärjestöjen hoidettavissa. Porissa monen yliopiston yhteinen yliopistokeskus tuo toimintaan omat haasteensa ja lisänsä. Harva etäkampusopiskelija osaa kysyttäessä kertoa, mikä on edustajisto ja mitä se tekee. Kerran kahdessa vuodessa jommallakummalla etäkampuksella tapahtuva edarin kokous ei myöskään ole saanut aikaan toivottua tietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa.

Mielipidekyselyistä tulee ilmi, että suurin osa suomalaisista pitäisi koko maan asuttuna. Etäkampusten opiskelijoilta kysyttäessä suurin osa opiskelijoista on tyytyväisiä omaan opiskelupaikkakuntaansa ja kampukseensa. Päätöksenteossa kaikkia asianomaisia on kuultava, niin valtakunnan kuin opiskelijapolitiikan tasolla. Raumalla tämä on näkynyt viime vuosina uusien yhteydenpitomuotojen ja luottamustoimien perustamisena, näistä merkittävimpänä etäkampuskoordinaattorin luottamustoimi. Viime edustajistovaalien vaalitorit etäkampuksilla keräsivät myös paljon kiitosta ja aloittivat oikean suunnan TYYn tuomisesta lähemmäs myös Satakunnan opiskelijoita. Kehitystä on tapahtunut ja suunta on oikea.

Mutta riittääkö se?

Nähtäväksi jää, mihin alkanut kaksivuotiskausi kuljettaa. Yksi on kuitenkin varmaa: pieni, mutta pippurinen lista Eduxi on mukana päätöksenteossa, emmekä aio antaa etäkampusten painua unholaan.

Eduxi
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
Eduxi