You are here

Linjoilla Humanistilista: Tavoitteena entistä saavutettavampi ylioppilaskunta

Humanistilista | 18.02.2020

Humanistilista on puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Vaikka listallamme on pelkästään humanisteja, olemme ajamassa jokaisen TYY:n jäsenen etua. Tälläkin kaudella tavoitteenamme on luoda TYY:stä entistä saavutettavampi, helpottaa aidon monialaisuuden toteutumista sekä suojella opiskelijakulttuuria. Näiden lisäksi toivomme ylioppilaskunnan jatkavan aktiivista ilmastopolitiikkaa.

YTHS-uudistuksen lähestyessä TYY:n tulee olla aktiivisena toimijana mukana opiskelijaterveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa. Toivomme, että erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveyspalveluiden saatavuuteen. Suurena huolena on niiden riittävyys – nykyiselläänkin on ollut vaikeaa saada tarvitsemaansa hoitoa mielenterveyden  ongelmiin. Miten käy, kun myös ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n piiriin? Opiskelijoiden mielenterveysongelmien jatkuvasti lisääntyessä odotammekin, että YTHS:n mielenterveyspalveluihin tulee huomattavia muutoksia.

Turussa on ainutlaatuinen ja elinvoimainen opiskelijakulttuuri, jota on varjeltava. Toivomme TYY:n jatkavan ja vahvistavan jo olemassaolevia perinteitään sekä luovan aktiivisesti uusia. Merkittävä rooli yhteisöllisen opiskelijakulttuurin luomisessa on TYY:n järjestöillä, ja mielestämme järjestöjä tulisi kannustaa erityisesti oppiaine- ja tiedekuntarajat ylittävään yhteistyöhön. TYY auttaa tässä järjestämällä koulutuksia ja tapaamisia järjestöilleen.  Järjestöjen toimintaedellytyksistä tulee myös huolehtia tarjoamalla toimintaan tiloja huomioiden järjestöjen resurssit esimerkiksi tilavuokrien kattamiseen. Elävään opiskelijakulttuuriin kuuluvat myös olennaisesti Turun katukuvassa näyttäytyvät Turun ylioppilaslehti, Turun ylioppilasteatteri sekä Kinokopla. Ylioppilaskunnan piiristä tulee laadukasta kulttuuria, jonka toivomme säilyvän vielä pitkään.

Humanistilistan yksi pääarvoista on saavutettavuus. Sen eteen on tehty jo Turun yliopistossa ja ylioppilaskunnassa paljon, mutta tekeminen tämän saralta tuskin koskaan loppuu. Saavutettavuus on paljon muutakin kuin invavessoja ja pyörätuoliramppeja. Saavutettavuudessa on huomioitava myös opiskelijoiden sosiaaliset ja psyykkiset ominaisuudet, jotta jokaisella opiskelijalla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yliopiston toimintaan.

Humanistilista
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
Humanistilista