You are here

Prosessillakin on väliä

Kukka-Maaria Wessman | 11.12.2014

Turun sanomat uutisoi (TS 6.12.2014) Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaaninvalinnasta. Ylioppilaskunnassa ollaan tyytyväisiä valittuun dekaaniin, kuten jutussa mainitut tiedekunnan jäsenetkin ovat. Menettely oli kuitenkin sellainen, jota ei yliopiston johtamisjärjestelmä tunne ja jossa yliopistoyhteisön jäsenet eivät päässeet tasapuolisesti ääneen.

Turun yliopiston johtosäännön mukaan rehtori nimittää dekaanit kyseisen tiedekunnan johtokuntaa kuultuaan. Turun yliopiston hallitus on parhaillaan uudistamassa yliopiston johtosääntöä. Muiden ehdotusten joukossa TYY on ehdottanut, että johtokuntien asemaa selkeytettäisiin. TYY esittää, että johtokunnat tekisivät esityksen valittavasta dekaanista rehtorille, joka sitten esityksen perusteella tekisi päätöksensä.

Nyt johtokuntaa kuultiin vain kahdesta alkuperäisestä ehdokkaasta, ja valitusta dekaanista kysyttiin vain professorikokoukselta. Johtosääntö ei edes tunnista professorikokousta tiedekunnan päätöksentekoelimenä.

Mikäli kuulemisesta siirryttäisiin esityksen tekemiseen, varmistettaisiin, että johtokunta pääsee käyttämään tiedekunnan ääntä tiedekunnan johtajaa valittaessa. Johtokunnan kautta kaikki yliopistoyhteisön ryhmät saavat osallistua tärkeään prosessiin.

 

TYYn kommentin johtosäännöstä löydät täältä.

 

Koulutuspoliittinen vastaava
Kukka-Maaria Wessman