You are here

Kaksi vuotta takana, kaksi viikkoa edessä – vielä voit vaikuttaa yliopiston strategiaan

Sini Saarinen | 20.11.2019

Turun yliopistossa on valmisteltu aktiivisesti tämän vuoden maaliskuusta uutta strategiaa. Vuorovaikutus ja yhteisön osallistaminen ovat strategiaprosessin kantavia periaatteita. TYY on osallistunut yliopiston strategiatyöhön monipuolisesti.

Yliopistossamme on valmisteltu täydellä tohinalla uutta strategiaa vuosille 2021–2030 eli koko seuraavalle vuosikymmenelle. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja erittäin antoisa. Prosessin lähtökohtana oli osallistaa yhteisöä ja saada näin strategiasta aidosti yliopistolaisten näköinen. Strategian pohjana toimivat myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) näkemykset yhteisestä tulevaisuuden tahtotilasta, jotta maassamme on laadukkaampi, vaikuttavampi ja kansainvälisempi suomalainen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmä vuoteen 2030 mennessä. Visiosta voit lukea tarkemmin täältä.

Yliopiston strategia on yhteisön sisäisen toiminnan apuväline. Yhdessä määrittelemme mikä on meille tärkeää ja mihin olemme seuraavan vuosikymmenen kuluessa panostamassa. Strategia ei ole kuitenkaan vain sisäinen paperi, vaan yliopistomme käyttää sitä neuvotteluissa OKM:n kanssa esimerkiksi lisärahoituksen haussa. Dokumentilla on suoraan vaikutusta yliopistomme resursseihin, joten valmistelu tehdään huolella.

Opiskelijat alusta asti mukana

Turun yliopiston ylioppilaskunta on osallistunut monipuolisesti strategian valmisteluun. Olen ollut TYYn hallituksen puheenjohtajana strategian ohjausryhmän jäsen, mutta olemme myös ylioppilaskuntana lausuneet virallisesti meille tärkeistä teemoista strategiaan liittyen, sekä tarkemmin jatkuvan oppimisen järjestelyihin liittyen.

Olemme kannustaneet opiskelijoita vastaamaan yhteisökyselyihin, joita vuoden aikana on toteutettu kolme, sekä osallistuneet yhteisölle avoimiin työpajoihin. Tarjosimme myös mahdollisuuden osallistua kanssamme yhteisökyselyn täyttämiseen. Strategian toimenpiteitä olemme ideoineet yhdessä muun muassa yliopiston opintohallinnon ja hyvinvointipalveluiden kanssa.

On tärkeää vaikuttaa asioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valmistelua, joten ylioppilaskunnassa aloitettiin strategiaprosessiin valmistautuminen jo vuoden 2018 aikana. Järjestimme  syksyllä 2018 TYYn edustajistolle työpajan yliopiston tulevaisuudesta. Työpajasta saatuja ajatuksia hyödynsimme erityisesti 2019 alkuvuoden lausunnossamme ”Turun yliopiston seuraavat 15 vuotta”. Strategiavaikuttaminen näkyi myös vuosien 2018 ja 2019 toimintasuunnitelmissamme. Koska yliopistomme tavoitteena on olla jatkuvan oppimisen edelläkävijä, halusimme tarjota ideoitamme sen toteuttamiseksi. Lue lisää täältä.

Valmistautuminen on kantanut hedelmää ja prosessia läheltä seuranneena voin ilolla todeta, että kestävä tulevaisuus, yhteisön hyvinvointi ja alueellinen yhteistyö ovat sisäänrakennettuina strategiaan. Kehitettävää näemme kansainvälisyydessä, mikä on valmistelussa hyvin huomioitukin. Jäsenten ja ylioppilaskunnan toiveista ja viesteistä on keskusteltu lukuisissa työryhmissä yliopiston sisäisesti, sekä myös yliopiston hallituksessa, jossa on kaksi opiskelijajäsentä. Vastaanotto on ollut hyvää.

Vielä voit vaikuttaa

Loppusuora häämöttää ja TYY valmistautuu lausumaan viimeisestä strategialuonnoksesta! Luonnoksesta kerätään lausunnot tiedekunnilta, erillislaitoksilta, yliopiston yhteisiltä palveluilta ja ylioppilaskunnalta 29.11.2019 mennessä. Yliopiston Intranetissa on kattavasti tietoa prosessista. Sieltä löytyy myös luonnos strategiasta.

TYYlle voi lähettää näkemyksiä sunnuntaihin 24.11.2019 klo 23.59 mennessä TYYn koulutuspoliittiselle asiantuntijalle Joni Kajanderille (tyy-kopoasiantuntija@utu.fi).

Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajia kannustamme vaikuttamaan oman yksikkönsä yhteiseen lausuntoon!

Strategia on yhteisömme yhteinen ja yliopiston hallitus hyväksyy strategian ja käsittelee sen toimenpiteitä kokouksessaan 13.12.2019.

TYYn hallituksen puheenjohtaja
Sini Saarinen