Olet täällä

Toimeentulo

Jaa +

Opintotuki opiskelijan toimeentulona

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto. Se koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opintotukea voidaan myöntää enintään 55 kuukaudeksi. Vuonna 2014 syksyllä tai sen jälkeen aloittaneilla opintotukea voidaan myöntää kuitenkin enintään 50 kuukaudeksi.  Opiskelijan tulee suorittaa opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Opintoraha myönnetään vuoden 2011 elokuussa tai myöhemmin aloittaneille korkeakouluopiskelijoille kaksiportaisesti eli ensin kandidaatin ja sitten maisterin tutkintoihin.

Opiskelijan täytyy 1.8.2014 lähtien suorittaa vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli vähimmäisopiskeluvaatimus ei täyty ilman hyväksyttävää syytä, voidaan opintotuki lakkauttaa.

Asumislisä on verotonta tuloa ja se on suurimmillaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoja huomioidaan kuitenkin enintään 252 euroon asti. Pelkkä asumislisän nostaminen kuluttaa opintotukikuukausia.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. Kun haet opintolainaa pankista, sinun ei erikseen tarvitse toimittaa opintotukipäätöstä vaan takauksen tiedot välittyvät Kelalta sähköisesti suoraan pankille. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu, sillä lainojen ehdot ja korot saattavat vaihdella.

Opintotuen tulorajat

Omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Vaikka opintotuen yksi myöntämisedellytyksistä on taloudellisen tuen tarve, on pienimuotoinen työnteko mahdollista opiskeluaikana.

Opintotuelle on asetettu tulorajat, jotka määräytyvät sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Jokaista tukikuukautta kohden tuloa voi olla 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohden 1 970 euroa. Mikäli nostat opintotukea esimerkiksi yhdeksältä kuukaudelta, on vuosikohtainen tulorajasi 11 850€.  On opiskelijan omalla vastuulla huolehtia, etteivät tulot ylitä vuositulorajaa.

Jos vuosituloraja näyttää ylittyvän, voit vapaaehtoisesti palauttaa jo maksettua opintotukea tai peruuttaa tulevia opintotukikuukausia.   Palauttamalla tuen vapaaehtoisesti saat tukikuukaudet uudestaan käytettäväksi ja vältyt takaisinperinnältä, jolloin tuki peritään takaisin 15 prosentin korkojen kera.  Vapaaehtoinen palauttaminen tulee tehdä tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2014 maksetut tuet on palautettava vapaaehtoisesti 31.5.2015 mennessä. Kun olet palauttanut tukea vapaaehtoisesti, et voi enää perua palautusta.

Opintotuen hakeminen ja opintotukineuvonta

Opintotukea voit hakea kätevästi verkossa Kelan sivuilta pankin verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeet tuen hakemisesta ja hakemukseen tarvittavista liitteistä.

Kelan verkkosivujen henkilöasiakkaan asiointipalvelun kautta voit lisäksi tarkastella saamiasi päätöksiä, perua ja palauttaa tukia ja tarkastella kuinka paljon opintotukikuukausia sinulla on vielä käytettävissä. Palvelun kautta voit tarkistaa myös tukesi maksatuspäivät.

Turun yliopiston opiskelijoita opintotukiasioissa palvelee ja neuvoo yliopiston Opiskelija- ja hakijapalveluiden opintotuen henkilökunta. Heidän palvelutiskinsä sijaitsee Yliopistomäellä, päärakennuksen pohjakerroksessa. Heidät tavoitat kätevästi myös sähköpostitse osoitteesta opintotuki@utu.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät Opiskelija- ja hakijapalveluiden sivuilta.

Muut sosiaalietuudet

Opiskelija voi olla oikeutettu myös muihin sosiaalietuuksiin, kuten yleiseen asumistukeen, toimeentulotukeen, vanhempainetuuksiin tai sairauspäivärahaan.

Yleisestä asumistuesta, vanhempainetuuksista ja sairauspäivärahasta saat lisätietoa Kelan verkkosivuilta.

Jos taas opintotukea ei myönnetä opintosuoritusten vähäisyyden vuoksi, eikä opiskelijalla ole toimeentulonsa turvaamiseksi muita tuloja tai varoja, hän voi hakea kotikunnaltaan toimeentulotukea. Kotikunta tarkoittaa ensisijaista asuinkuntaa. Toimeentulotuesta ja sen hakemisesta löydät lisätietoa Turun kaupungin verkkosivuilta.

Huom! Toimeentulotukihakemuksen täyttämiseen saa apua Turun sosiaalikeskuksen info-pisteestä (Linnankatu 23, aula) arkipäivisin klo 12.00-14.00.

Opiskelu sairauspäivärahalla

Jos olet päätoiminen opiskelija, voit opiskella jonkin verran menettämättä sairauspäivärahaasi.

Kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, hän voi opiskella enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden, tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelijan tulee itse arvioida, milloin opiskelun määrä täytyy, ja ilmoittaa siitä Kelaan.  Sairauspäivärahaa varten opiskelijan on toimitettava Kelaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestään kuten tähänkin saakka.

Opiskelun ohjeelliset määrät sairauspäivärahakaudella:

  • Korkeakouluopinnot: 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa

Lisätietoja sairauspäivärahalla opiskelusta löydät Kelan kotisivuilta.  

 

Viimeksi päivitetty: 27.04.2015 klo 14:58